Detta är inte vår planet.. vi förvaltar den bara åt våra barn...

Nystarten av CE Produkter 1996 baserades till mycket stor del på tanken att vi skulle kunna ta tillvara på det spillmaterial som uppstår hos våra kunder vid t.ex quiltning av madrasser. 

Vår affärsidé blev att ta tillbaka industrispill hos våra kunder och upparbeta till en ny produkt som fick namnet RECOFELT®. Detta var en idé som uppskattades mycket av våra kunder som kunde minska på sina kostnader för sophantering och samtidigt få en bra produkt tillbaka. 

20 år senare bygger hela vår filosofi på att tillhanda hålla marknaden med produkter med stark miljöprofil. Miljödiskussionen fortsätter att vara ett hett ämne och global uppvärmning och miljöslitaget finns med i nästan varje nyhetssändning och varje dagstidning.

Utvecklingen mot nya material som minskar vårt oljeberoende går vidare och vi letar ständigt efter nyheterVår övertygelse är att utvecklingen kommer att gå snabbt mot fler återvunna och förnyelsebara produkter och här vi har stor erfarenhet sedan lång tid tillbaka.
Tillsammans med Er, våra kunder, kan vi påverka miljön!