Produkter för en bättre miljö

Vi skapar produkter för en bättre miljö i dubbel bemärkelse. Dels bygger vår affärsidé från grunden på att ta tillbaka industrispill hos våra kunder och upparbeta till nya produkter med nya egenskaper. 

Dessutom är det ju så att våra produkter tillverkas med funktionalitet för en bättre miljö. Det handlar om att dämpa ljud, att förbättra luft och att göra hårda ytor mjuka. 

CE Produkter har sedan starten arbetat med två huvudsakliga fokus. För det första producerar vi material som har exakt de egenskaper våra kunder eftersöker till sina olika behov. För det andra paketerar vi alltid en hel lösning i våra uppdrag. Från materialsammansättning och måttanpassning av produkter. Till lager, logistik och leveranslösningar. 

Vi levererar våra material och lösningar till små och stora aktörer inom många olika branscher, tex. möbelindustri, fordonstillverkare och ventilationsindustri.

Och vi gör allt för att du skall få det du behöver. 

Egenskaper

Alla våra produkter kännetecknas av att de:

 • Består till stor del av återvunna PET-flaskor
 • Kan återanvändas till 100%
 • Klarar kriterier för miljömärkning
 • Inte ger någon mögeltillväxt
 • Ger lågt CO2-avtryck
 • Inte ger upphov till allergier
 • Inte avger farliga ämnen vid förbränning

Användningsområden

Alla våra produkter tas fram för ett eller flera ändamål:

 • Ljuddämpning
 • Luftrening
 • 3D-formning
 • Hygien
 • Termisk isolering
 • Stoppning i sängar och möbler

 

Möjligheter

Hos oss sätter vi kundens unika behov i fokus

 • Våra produkter kan fås i olika färger enligt önskemål
 • Möjlighet till flera olika typer av ytskikt
 • Stor variation av densitet, tjocklekar och måttanpassning
 • Vi skapar den bästa logistiska lösningen med er.
 • Vi är lyhörda för våra kunders behov till produktutveckling för att möta marknadens krav

Ljudabsorbenter

Våra produkter består i huvudsak av polyesterfiber från återvunna PET-flaskor. Ett miljövänligt material som även ger en god arbetsmiljö för produktionspersonalen. Lösningar för ljudabsorbenter levererar vi idag till ventilationsindustrin, offentlig miljö, värmepumpsindustrin samt bygginustri.

Stoppningsmaterial

Vår idé är att kunna tillgodose alla Era behov vad gäller insatsmaterial. Vi kan även stå till tjänst med att konfektionera produkter på vårt högeffektiva skärbord. Allt för en snabb och effektiv montering i Er tillverkning. Våra komprimerade produkter kan även med gott resultat till viss del ersätta skummade material. Då används bland annat RECOFELT och CEFELT.

Isoleringsmaterial

Det kan handla om isolering till industritält, termisk isolering eller isolering till byggnader. Våra material har fantastiska egenskaper och är helt säkra att arbeta med och hantera.

Filtermedia

Överallt där luft behöver filtreras eller renas i någon grad behövs filtermedia. Vi använder en materialmix som passar ert behov och skapar måttanpassade produkter.

Material till formpressning

För att kunna formpressa produkter i textil behöver du ett material som har rätt sammansättning och egenskaper. Vi levererar idag material till formpressare som producerar åt möbelindustri med mera

Airfelt

Airfelt är en uppfinning och ett varumärke från CE Produkter. Ett material som har unika egenskaper för ljudisolering. Airfelt säljer vi idag till producenter över hela världen.

Soundfelt®

Soundfelt är ett starkt varumärke inom ljudisolering och det är utvecklat och etablerat av CE Produkter. Vi säljer Soundfelt till bearbetningsindustri över hela Skandinavien och det är en välkänd produkt med etablerat hög kvalitet.

Recofelt

CE Produkter startades 1996 med en vision om att kunna återta sina kunders tillverkningsspill och på så sätt kunna minska miljöpåverkan. Recofelt var vårt första egna varumärke och är en produkt som passar inom ett flertal branscher.