Soundfelt

1996 startade CE Produkter och vi utvecklade vår första helt egna produkt Recofelt. Vi hade en vision om att kunna återta våra kunders tillverkningsspill och på så sätt kunna minska miljöpåverkan. Recofelt var vårt första egna varumärke och är en produkt som passar inom ett flertal branscher.

2005 inledde vi arbetet med att utveckla ett nytt material som byggde på samma idé som Recofelt. Vi var ute efter att ta fram en produkt med mycket hög andel återvunnet material och med egenskaper som självbärighet och god ljudabsorbtionsförmåga. Lösningen blev Soundfelt. En banbrytande produkt som finns i två olika profiler:

Soundfelt REC som innehåller återvunnet industritextilspill
Soundfelt VF som innehåller råmaterial av återvunna PET-flaskor

Vi har producerat Soundfelt sedan vi utvecklade den 2005 och säljer idag till tillverkande företag över hela Europa. Är du intresserad av att veta mer så kontakta oss gärna