Vi är med... Ni är med...

Begreppet CE Family kom till under hösten 2006 under några intensiva inspriationsdagar med ledningsgruppen och beskriver på ett talande sätt för den företagskultur som vi förespråkat sedan start. Detta är ett begrepp som med vilket vi menar att vi känner och visar samma omsorg om våra intressenter; dvs våra kunder, våra leverantörer, vår personal som man gör inom en familj.

Vi vill ge Er ett personligt bemötande och engagemang för att tillsammans uppnå de bästa reslutaten och den bästa utvecklingen för oss alla.