Filtermedia

Överallt där luft behöver filtreras eller renas i någon grad behövs filtermedia. Vi använder en materialmix som passar ert behov och skapar måttanpassade produkter.